Zarząd Fundacji

Prezes zarządu
Marcin Murawski

Wiceprezes zarządu
Alicja Bohdanowicz-Murawska