O Fundacji

Celem fundacji jest działalność artystyczna, kulturalna, naukowa, edukacyjna, organizacyjna i doradcza, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków. Celem fundacji jest promowanie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej, w kraju i za granicą, oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie kultury, sztuki, nauki i edukacji na wszystkich szczeblach.

Adres korespondencyjny:
Fundacja Murovisation
os. Jagiełły 12/43
60-694 Poznań

NIP: 9721302546
Regon: 384073607
KRS: 0000798255

Numer konta bankowego: 90 1090 1737 0000 0001 4320 2505