Dyplomy Fundacji

W 2020 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Elyse Dalabakis
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Katrin Meidell
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Daphne Gerling
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Anna Vainshtein
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jan A. Jarnicki
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Grzegorz Stec
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznejW 2019 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Anna Kochnowicz-Kann
za wyróżniającą się działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury muzycznej, literackiej i filmowej w kraju i na arenie międzynarodowej

Nino Jivania
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Donald Maurice
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Michael Kimber
za wyróżniającą się działalność twórczą, muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jurij Łaniuk
za wyróżniającą się działalność twórczą, muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Kamil Babka
za znaczącą działalność pedagogiczną, artystyczną i organizacyjną w Polsce i poza granicami