Rada Fundacji

prof. Michael Kimber (USA) – Przewodniczący Rady Fundacji Murovisation
amerykański wirtuoz altówki, kompozytor, autor licznych i znamienitych utworów na altówkę, 8 CD z jego muzyką wydane zostało w wydawnictwie Acte Préalable, wieloletni pedagog uczelni muzycznych w USA, aktualnie związany z Coe College. Jego kompozycje wykonywane są na całym świecie od dekad.

prof. Nino Jvania (Gruzja)
gruzińska pianistka i kameralistka specjalizująca się w muzyce współczesnej, Dziekan Wydziału Instrumentalnego Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Tbilisi im. Wano Saradżiszwiliego, ceniona kameralistka i muzykolog. Jej najnowsze projekty muzyczne związane są z muzyką francuską XIX wieku i miniaturami najważniejszego gruzińskiego kompozytora – Gyia Kanchelego.

prof. Jurij Łaniuk (Ukraina)
ukraiński wiolonczelista i kompozytor, kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych we Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki, wytrawny pedagog i animator życia kulturalnego. Jego utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Kanadzie, USA, Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji i w Polsce.

prof. Donald Maurice (Nowa Zelandia)
altowiolista, artysta violi d’amore, dyrygent, wieloletni pedagog uczelni muzycznych w Nowej Zelandii, autor licznych publikacji naukowych, wykładowca kursów mistrzowskich na całym świecie. Obok licznych CD w swoim dorobku fonograficznym szczyci się filmem DVD „Graupner. For viola d’amore & more” wyprodukowanym w koprodukcji nowozelandzko-polskiej, w którym grał pierwszoplanową rolę.

dr Kamil Babka (Polska)
pedagog poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz POSM im. M. Karłowicza w Poznaniu, w której prowadzi klasę altówki. Altowiolista związany z Orkiestrą Kameralną „Amadeus” Polskiego Radia, kameralista, wykładowca kursów mistrzowskich w Polsce.

Anna Kochnowicz-Kann (Polska)
dziennikarka, pisarka i reżyser filmów dokumentalnych. W obszarze jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim teatr, taniec i muzyka; scenarzysta i reżyser filmu koncertowego „Graupner. For viola d’amore & more”. Filmy zrealizowane przez nią i licznie nagradzane na międzynarodowych festiwalach reprezentowały m.in. Telewizję Polską.