Dyplomy Fundacji

W 2023 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Aleksandra Ruciak-Kowalczyk
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi na płaszczyźnie muzycznej

Marianna Kalicka
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi na płaszczyźnie muzycznej

Emerson de Biaggi
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Nehir Akansu
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Povilas Syrrist-Gelgota
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jakub Kucharczyk
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych

W 2022 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Alina Kubik
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Karin Dolman
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Emlyn Stam
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Michalina Matias
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jutta Puchhammer-Sedillot
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Raquel Bastos
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

W 2021 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Ewa Murawska
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Michał Garstecki
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Axel Klein
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Hanna Holeksa
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jørn Eivind Schau
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Marcin Beer
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

W 2020 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Elyse Dalabakis
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Katrin Meidell
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Daphne Gerling
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Anna Vainshtein
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jan A. Jarnicki
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Grzegorz Stec
za wyróżniającą się działalność kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznejW 2019 roku Dyplomy Fundacji Murovisation otrzymali:

Anna Kochnowicz-Kann
za wyróżniającą się działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury muzycznej, literackiej i filmowej w kraju i na arenie międzynarodowej

Nino Jivania
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Donald Maurice
za wyróżniającą się działalność muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Michael Kimber
za wyróżniającą się działalność twórczą, muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Jurij Łaniuk
za wyróżniającą się działalność twórczą, muzyczną, kulturową i organizacyjną oraz za budowanie istotnych więzi międzynarodowych na płaszczyźnie muzycznej

Kamil Babka
za znaczącą działalność pedagogiczną, artystyczną i organizacyjną w Polsce i poza granicami